Uppsalas elever väljer som aldrig förr

>> Statistiken för Uppsalas skolval 2019 är klar – 96,3 procent har gjort ett aktivt val, vilket är en en ökning från tidigare år. Att eleverna gör ett aktivt skolval är viktigt eftersom det ökar deras möjlighet att få plats på den önskade skolan. – Det är glädjande att se att antalet som gör ett Läs mer…

Färgkodning ska underlätta årets skolval

>> Året grundskoleval har precis öppnat och pågår 10–31 januari. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns. I år införs färgkodning av kommunala skolors årskurs 6 och 7 för att visa skolor det finns gott om plats på. Nytt för Läs mer…

Snart är det dags för skolval 2019!

(SKOLVALET 2019 / BARN OCH UNGDOM / UA KOMMUN) >>             I skolvalet 2018 gjorde 94,5 procent av alla elever ett aktivt skolval och av dem fick hela 96,4 procent plats på någon av sina tre valda skolor. Skolvalstiden för läsåret 2019/2020 pågår 10-31 januari och redan nu kan man besöka Läs mer…