Uppsala kommun vill höra dina synpunkter om BULLER

BULLER / PROBLEMATIK | Enkät / Säg din mening / Uppsala kommun >> Passa på och ge oss dina synpunkter innan remisstiden går ut den 20 september. Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål som ska genomföras i Uppsala 2019–2023. Det övergripande målet är att ingen som bor eller vistas i kommunen under en längre tid Läs mer…