MEDIA: Budgetsatsning på journalistik i hela landet

SVERIGE – MEDIA | Mediestödet / Kulturdepartementet >> För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i hela landet föreslår regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år. En mångfald av starka och oberoende medier i hela Läs mer…