SEMINARIEPARKEN: Ny utformning på gång

Nytt steg mot byggnation på omstridd mark    >>       Bonava* skriver på sin webbsida att ”Vi har upplevt ett förnyat intresse angående vår planerade nyproduktion Seminariet i Luthagen. Vi vill därför berätta att Uppsala plan- och byggnadsnämnd nu har gett ett positivt planbesked för kvarteret Seminariet. Arbetet med att ta fram ny detaljplan tillsammans Läs mer…