Världsklass Uppsala stöttar nya mötesplatsen Invest In Green

| VÄRLDSKLASS UPPSALA / INVEST IN GREEN / MILJÖ & KLIMAT / VETENSKAP / NÄRINGSLIV | >> Nätverket Världsklass Uppsalas ger monetära stöd till evenemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker stadens attraktionskraft. På det senaste beslutsmötet beviljade man stöd till bland annat Invest in Green, en ny mötesplats som arrangeras av Uppsala Innovation Centre, Läs mer…

Världsklass Uppsala börjar året med att bevilja medel för 1,3 miljoner

>> Nätverket Världsklass Uppsala har haft sitt första beslutsmöte för året och beviljade då stöd till en total om 1,3 miljoner kronor till elva olika evenemangsarrangörer.  Det innebär att man till de totalt elva ansökningar som inkommit anslog finansiella medel till samtliga. Världsklass Uppsalas började 2019 med många ansökningar och lika många beviljade stöd. Under Läs mer…