Beslut om nya hastigheter på 120 mil väg för att öka säkerheten

• TRAFIK • Säkerhet | Hastigheter / Trafikverket >> Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor runtom i landet. 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim och 9 mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim. Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har Läs mer…