Bättre betyg för kommunens företagsservice

(UPPSALA KOMMUN / NÄRINGSLIV)              >>          Uppsala kommuns företagsservice har blivit bättre inom flera områden. Det visar 2017 års mätning av NKI (Nöjd kundindex). Totalt sett ökar betyget något jämfört med 2016, men det är fortfarande lägre än riksgenomsnittet. – Det är glädjande att våra insatser Läs mer…

Starkt ekonomiskt resultat för kommunen

(EKONOMI / UPPSALA KOMMUN)      >>         God kostnadskontroll, högre skatteintäkter än budgeterat och statlig byggbonus är några av förklaringarna till att Uppsala kommun kan redovisa ett resultat på 581 miljoner kronor för år 2017. Justerat för jämförelsestörande poster var resultatet 488 miljoner kronor och kommunen har nått de finansiella målen samt Läs mer…

Över tio miljoner extra till extratjänster >>

(Integration / Arbetsmarknad)     —     Uppsala kommun får 10,2 miljoner kronor i bonus av staten för att arbetet med extratjänster år 2017 gick över förväntan. 219 personer hade under året en extratjänst. Extratjänsterna är till för att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden. Under 2017 uppmuntrade staten kommunerna Läs mer…

CITY: Forsatt samarbete för trygghet

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen 7 februari att förnya sitt medborgarlöfte med Polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten vid Resecentrum. Löftet som innehåller konkreta aktiviteter utfärdas gemensamt av Uppsala kommun och lokalpolisområdet Uppsala/ Knivsta och gäller för 2018 och 2019. De åtgärder som ska genomföras handlar om fortsatt samordning av sociala insatser, trygghetsinsatser, renhållning Läs mer…

UPPSALA KOMMUNS BOLAGSAFFÄRER: Uppsala Event Center i Gränby

På måndagens sammanträde godkände kommunfullmäktige att kommunen köper, för att omedelbart sälja vidare, det bolag som ska driva projektet Uppsala Event Center vidare mot ett genomförande i Gränby. Ny ägare till bolaget blir Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som också långsiktigt ska äga och förvalta anläggningen. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är sedan tidigare engagerad i projektet Läs mer…