Kungsängen får ny förskola

• KUNGSÄNGEN • UPPSALA SYD • Ny förskola | Kv. Skytteln / KARTA / Uppsala kommun >> Uppsala kommuns mark- och exploateringsutskott har beslutat att sälja mark till Skolfastigheter AB för att bygga en ny förskola i kvarteret Skytteln i Kungsängen. Förskolan ska ha plats för mellan 70 och 100 barn. År 2013 togs ett Läs mer…

Prisvärda hyresrätter byggs i Rosendal

(BOSTAD / UPPSALA KOMMUN / ROSENDAL / HYRESRÄTTER) >>            Uppsala kommun beslutade igår att ge markanvisning för över 100 hyreslägenheter i Rosendal till Åke Sundvall Projekt AB. Beslutet innebär ytterligare ett steg mot fler bra bostäder med rimliga hyresnivåer. Ambitionen är att lägenheterna ska kvala in för det statliga investeringsstödet. Läs mer…