RANKNING | SLU når topp tre i universitetsrankning

• UNIVERSITET • Jord- och skogsbruksvetenskap | Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) >> SLU rankas även i år som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap. Det är organisationen QS som nu släpper World University Ranking-listan för år 2020. I kategorin Agriculture & Forestry toppas listan av Wageningen-universitetet i Nederländerna följt av Davis Läs mer…

Ny marköverenskommelse möjliggör Uppsalapaketet

• STADSPLANERING • UPPSALA SYD | Ultuna / Nåntuna / Uppsala kommun (Uk) • BILDEN: SLU:s campus. >> Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har ingått en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp Läs mer…

UPPSALA | Uk och SLU tecknade samverkansavtal

•MILJÖ • Partnerskap | Sveriges lantbruksuniversitet / Uppsala kommun (Uk) –>> Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun (Uk) har tecknat avtal om partnerskap med syfte att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Bilden visar när avtalet undertecknades tidigare idag (den 6 februari) av kommunalrådet Erik Pelling och SLU:s rektor Maria Läs mer…