Behandling vid mantelcellslymfom bör i högre grad styras av vilket kön patienten tillhör

• CANCER • Tumörsjukdomar | Mantelcellslymfom / Akademiska sjukhuset i Uppsala >> Mantelcellslymfom drabbar oftast personer över 65 år. Drygt fyra av tio som får diagnosen har redan andra sjukdomar vilket gör det svårare att tolerera gängse behandling med cytostatika och antikroppar. Nästan alla män dör av lymfomet medan kvinnor som i medel är lite Läs mer…