OM: Den radioaktiva gasen Radon

• STRÅLSÄKERHET • Radon | Folkhälsomyndigheten / Strålsäkerhetsmyndigheten >> På grund av ny lagstiftning på strålskyddsområdet (strålskyddslagen 2018:396 och strålskyddsförordningen 2018:506) har Folkhälsomyndighetens ”ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det gäller radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål begränsats”. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Strålskyddslagen ska i huvudsak tillämpas före miljöbalken vid tillsyn Läs mer…

Uppsala kommun uppmanar fastighetsägare att mäta radon

(HÄLSA / STRÅLNING / RADON / UA KOMMUN) >>             Uppsala kommun gör en större satsning för att informera småhusägare om radon. Även de som har mätt radon tidigare bör göra nya mätningar om det har gått mer än tio år. Om huset har förhöjda värden, kan fastighetsägaren ansöka om ekonomiskt Läs mer…