Vänsterpartiet röstar emot förslag om ersättningsnivåer

(POLITIK / UPPSALA KOMMUN / VÄNSTERPARTIET / ERSÄTTNINGSNIVÅER)          >>          I dag, måndag 28 maj, fattar kommunfullmäktige beslut om ersättningsnivåer för förtroendevalda under nästa mandatperiod. Vänsterpartiet uppger att de kommer att rösta emot de andra partiernas förslag, framför allt därför att de ”tycker att heltidsarvoderade politiker har för höga Läs mer…