Partnerskap ingås för bredare fritidsverksamhet för barn och unga

• IDROTT / FRITID • KUTUR | Jämlikhet / Uppsala KFUK-KFUM / Uppsala kommun (Uk) BILDEN: Barn på lägervecka på Alnäs >> Uppsala kommun, genom kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, ingår ett Idéburet offentligt partnerskap med Uppsala KFUK-KFUM för perioden 2020–2023. Målsättningen är att kunna erbjuda en mer tillgänglig och jämlik kultur- idrott- och fritidsverksamhet Läs mer…

Ny bok om Uppsalas offentliga konst

• KULTUR • NY KONSTBOK | Uppsala kommun (Uk) >> Onsdagen den 22 januari släpps den nya konstboken »Mod, minnen och äventyr – en vandring för stora och små bland Uppsalas offentliga konst« av Johanna Uddén. Då leder (bl.a.) Anna Ehn, chef för offentlig konst, ett samtal om boken med Johanna Uddén. Releasen är ett samarbete Läs mer…

Uk: Fritidsledare i ridskolan kan ge en meningsfull fritid för fler barn och unga

• SPORT & FRITID • HÄSTSPORT | Ridskola / Fritidsledare / Uppsala kommun (Uk) >> Kulturnämnden satsar en miljon kronor år 2020 på fritidsledare vid ridskolor i Uppsala. Tack vare den unika lösningen kan fem ridskolor i Uppsala kommun samverka – och fler barn kan få del av satsningen. Kulturnämnden satsar en miljon kronor år Läs mer…

Ungdomens Hus flyttar till f.d. Karl-Johansgården

• UNGDOM • Nytt läge | Uppsala kommun (Uk) >> Kulturnämnden i Uppsala beslutade på sitt sammanträde den 12 december att Ungdomens hus får nya anpassade verksamhetslokaler. Detta efter att föreningen sagt ja till en flytt. I juni 2019 blev föreningen Ungdomens Hus presenterade möjliga alternativ för nya verksamhetslokaler och föreningen såg då att den Läs mer…

Förebyggande satsningar och ökat stöd till barns fritid och kultur- och föreningslivet

• KULTUR • Föreningsliv | Kulturnämnden i Uppsala kommun (Uk) >> Under 2020 vill kulturnämnden i Uppsala skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på förebyggande och främjande arbete i olika stadsdelar är en viktig del i Uppsala kommuns arbete för Läs mer…