Varuförsörjningen tar fram ”back up-lösning” – Ska kunna användas inom fyra veckor

• VARUFÖRSÖRJNING • Sjukvården | Leveransproblemen / Region Uppsala  >> Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor. Läs mer…