MEDICINSKA RÖN | Orsaken till läckande blodkärl vid ögonsjukdomar identifierad

• FORSKNING & VETENSKAP • ÖGATS SJUKDOMAR | Uppsala universitet (Uu) >> Ögonsjukdomar med tillväxt av läckande blodkärl kan leda till att synen går förlorad. Forskare vid Uppsala universitet har nu identifierat ett avgörande steg i processen som leder till läckande kärl och skadlig svullnad. Forskningsresultaten, som publiceras i tidskriften eLife, skulle i framtiden kunna Läs mer…

Mekanism för hur nya blodkärl bildas upptäckt

MEDICIN • FORSKNING | Nybildning av blodkärl / Uppsala universitet >> Forskare från Uppsala universitet kan för första gången visa på en mekanism för hur nya blodkärl bildas och att den är avgörande för överlevanden av embryon och organfunktion. Resultaten skulle kunna utvecklas för att kontrollera nybildningen av blodkärl vid olika sjukdomar. Studien, gjord av Lena Läs mer…