COVID-19 | Begränsningar för utlämning av läkemedel på recept

• LÄKEMEDEL • RESTRIKTIONER | Sars-cov2-pandemin / Regeringen / Läkemedelsverket • >> Regeringen har fattat beslut om begränsning av den mängd läkemedel som ett öppenvårdsapotek får lämna ut, efter hemställan från Läkemedelsverket. Begränsningen gäller alla läkemedel som förskrivs på recept. Mängden läkemedel som får lämnas ut vid ett tillfälle får motsvara det beräknade behovet för Läs mer…

Behandla levande huvudlöss med dimetikon

• RÅD • HUVUDLÖSS | Dimetikon / Läkemedelsverket >> Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon. Huvudlöss är vanligt förekommande och lever enbart i huvudhåret och på hårbotten. Det är vanligare att huvudlöss förekommer hos Läs mer…

Samordningen och informationen runt restnoterade läkemedel ska förbättras

SVERIGE | LÄKEMEDELSVERKET / RESTNOTERADE LÄKEMEDEL >> Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att vidareutveckla arbetet med restnoterade läkemedel. Fokus ligger på att se över formerna för samordning och informationsspridning. Uppdraget sträcker sig över fyra år och syftar till att i möjligaste mån förebygga och lindra konsekvenserna när restnoteringar uppstår och därmed minimera antalet allvarliga bristsituationer. Läs mer…

Nya rön om narkolepsi och Pandemrix

>> Ärftliga faktorer kan öka risken att få en svår ovanlig biverkan. Detta studeras systematiskt i det nationella projektet Swedegene, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket, som har sitt säte vid Uppsala universitet. En av de svåra biverkningar som studeras är narkolepsi. En ny studie, som publiceras i EBioMedicine, visar att flera Läs mer…