Uk: Nu ökar vi innovationstakten inom äldreomsorgen i Uppsala

• ÄLDRE • | Innovationsstrategi / Uppsala kommun (Uk) >> Uppsala kommun (Uk) tar nu fram en strategi för innovationsarbete inom äldreomsorgen. Två miljoner kronor kommer att avsättas i en så kallad innovationsfond. Syftet är att öka kvalitén inom äldreomsorgen. Kommunens framtida verksamhet är beroende av en ökad innovationstakt. Organisationen