Uppsala kommun har upphandlat färdtjänst

(KOMMUNIKATIONER / TAXI / BUSS / UA KOMMUN / UPPHANDLING) >>               Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på Läs mer…