Medborgarförslag blir nya gatunamn i södra Gunsta

(LANDSBYGDEN / GUNSTA / NAMNGIVNING / FÖRSLAG)       >>         Aroniavägen och Kornellvägen är två av de nya gatunamn i Gunsta som namngivningsnämnden har fattat beslut om. Namnen är baserade på de förslag som kommit in från allmänheten. Hela 150 namnförslag kom in under dialogen som pågick 16 oktober till 10 november Läs mer…