UNDERSÖKNING: Uppsala sjätte bästa konsumentkommun i landet

• KONSUMENT • Ranking | Årets konsumentkommun / Uppsala kommun (Uk) >> Sveriges konsumenter och tidningen Råd & Rön har rankat Uppsala som den sjätte bästa konsumentkommunen i landet. I Årets konsumentkommun rankas landets alla 290 kommuner utifrån fyra kriterier: i vilken mån de ger sina invånare konsumentvägledning respektive budget – och skuldrådgivning, samt hur Läs mer…