UNDERSÖKNING: Uppsala sjätte bästa konsumentkommun i landet

• KONSUMENT • Ranking | Årets konsumentkommun / Uppsala kommun (Uk) >> Sveriges konsumenter och tidningen Råd & Rön har rankat Uppsala som den sjätte bästa konsumentkommunen i landet. I Årets konsumentkommun rankas landets alla 290 kommuner utifrån fyra kriterier: i vilken mån de ger sina invånare konsumentvägledning respektive budget – och skuldrådgivning, samt hur Läs mer…

Klagomål på hantverkare och fiber vanligast

>> Klagomålen bland konsumenter skiljer sig åt mellan Uppsala och Östhammars kommun. I Uppsala är det hantverkare och begagnade bilar som leder till klagomål, medan fiberleverantörer toppar i Östhammar. Det visar Konsument Uppsalas årliga statistiksammanställning där Östhammar kommun ingår. Under 2018 la Konsument Uppsala ned 10 procent mer tid på rådgivning än tidigare. Klagomålen på Läs mer…