STINA WOLLTER HEDERSSTIPENDIAT 2017

>>      Konstnären Stina Wollter utsågs vid kulturnämndens sammanträde 27 november till Uppsala kommuns hedersstipendiat 2017. Kulturnämndens motivering: ”Uppsala kommuns hedersstipendium 2017 tilldelas Stina Wollter för ett konstnärskap som inte väjer för de svåra sakerna och som utmanar invanda föreställningar om kropp och åldrande. Stina Wollter inspirerar och skänker