Uk deltar i den stora kärnkraftsövningen Havsörn 2019

• UPPSALA LÄN • Kärnkraft | Övning / Uppsala kommun (Uk) / Länsstyrelsen i Uppsala län >> Havsörn 2019 består av flera delövningar mellan 16 oktober och 3 december. Huvudövningen sker 23-24 oktober och pågår i 36 timmar. Genom att delta med olika delar av verksamheterna i alla delar av övningen stärker vi kommunens krisberedskap Läs mer…