NATUR • FLORA | Samarbete för att bekämpa invasiv arten jättebalsamin

• SUNNERSTA • JÄTTEBALSAMIN | Årike Fyris / Uppsala kommun (Uk) — |BILDEN: Den invasiva arten jättebalsamin breder ut sig i Uppsala. — >> Uppsala kommun och Upplands botaniska förening samarbetar från och med nästa vecka med att bekämpa den invasiva arten jättebalsamin. Allmänheten är välkommen att bidra till arbetet för biologisk mångfald genom att engagera sig Läs mer…

Ny invasiv snigelart upptäckt i Sverige

• DJUR & NATUR • Ny invasiv art | Sniglar / Naturvårdsverket >> Snigelarten, svarthuvad snigel, upptäcktes förra veckan i Västmanland. Naturvårdsverket bedömer den som en trolig invasiv art som därför behöver tas bort innan den skapar större problem.   Efter att den första upptäckten i Västmanland uppmärksammades i media har det kommit flera rapporter Läs mer…