FORSKNING | Jonisation av vatten; en ultrasnabb historia om hur radikaler bildas

• VATTEN • Kemiska processer | Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet (Uu) BILDEN: Röntgenstrålning fångar den ultrasnabba protonöverföringsreaktionen i joniserat vatten och ger upphov till hydroxylradikalen (OH) och hydroniumjonen (H3O+). >> I ett internationellt samarbete mellan forskargrupper i Sverige, USA, Singapore, Tyskland, Frankrike och Danmark har ett nytt steg tagits mot förståelse av Läs mer…

Uu: Dold syrgas hinder för högre batterispänningar

• BATTERIER • Forskning | Fysik / Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet (Uu) Forskare på Ångströmlaboratoriet (bilden) står, tillsammans med kollegor på University of Oxford och Diamond Light Source, för batterigenombrottet. >> Materialforskare vid Uppsala universitet har gjort ett genombrott när det gäller förståelsen av energilagring i Na-jonbatterier. Detta kommer att hjälpa Läs mer…