Närmare en halv miljon Upplänningar om 30 år

| UPPSALA LÄN / BEFOLKNINGSTILLVÄXT / REGION UPPSALA | >> Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år Läs mer…