Akademiska sjukhuset pionjär på ultraljudsbehandling mot prostatacancer

• MEDICIN • MAN • Ny behandling | HIFU / Akademiska sjukhuset >> Akademiska blir första sjukhuset i Sverige med att införa högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, som potentiellt botande behandling mot prostatacancer. Metoden innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Behandlingen startar efter årsskiftet inom ramen för Läs mer…