KRISBEREDSKAP | Uppsala kommun inför distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen

• COVID-19 • FJÄRR- & DISTANSUTBILDNING | Gymnasieskola / Uppsala kommun (Uk) • • >> För att minska smittspridningen i samhället ska elever i gymnasiet och vuxenutbildningen stanna hemma och studera på distans. Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen kontaktar elever och vårdnadshavare med mer information om hur distansundervisningen kommer att läggas upp. På en pressträff idag gick Läs mer…

SKOLVALET 2020 | Gottsundaskolan populär i årets skolval

• GRUNDSKOLA • Barn & Ungdom | Uppsala kommun (Uk) >> Deltagandet i skolvalet i Uppsala 2020 är rekordstort: 97,9 procent har gjort aktiva val. Av dem har 96,3 procent tilldelats något av sina val. En av många eftersökta skolor är Gottsundaskolan. Besked om placeringar har nu gått ut till alla vårdnadshavare som fått besked Läs mer…

SKOLA | Satsning på elevers inflytande

• SKOLA • INFLYTANDE | Lundellska skolan (Skrapan) / Uppsala kommun (Uk) Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, Nina Tateladze, ordförande i Skrapans elevkår. >> Färre prov? Fler bensträckare? Det är exempel på frågor som Skrapans elevkår på Lundellska skolan tar upp med skolledningen. Enligt skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen och deras arbete Läs mer…

Uk och TRIS i gemensamt krafttag mot hedersförtryck

• KVINNA • Fadimedagen | Jämställdhet / Hederskulturer / TRIS / Uppsala kommun (Uk) BILDEN: Det nya utbildningspaketet lämnas över från TRIS till Uppsala kommun. På bild från vänster, My Hellberg och Mariet Ghadimi från TRIS, Cilla Peiro, rektor på Gränbyskolan, Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden och Läs mer…

Uppsala kommun beviljas stöd för arbetet med nyanländas lärande

• UTBILDNING • Nyanlända | Ekonomi / Skolverket / Uppsala kommun (Uk) >> Under våren inledde Uppsala kommun ett samarbete med Skolverket för att stärka förutsättningarna för nyanlända barn och elevers lärande. Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen beviljas nu drygt 27 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av arbetet. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att Läs mer…