SVERIGE | Bekämpningsområdet för granbarkborre utökas – berör nu även Uppsala län

• SKOGEN • INSEKTSANGREPP | Granbarkborre / Skogsstyrelsen BILDEN: Granbarksborre >> Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet. Ytterligare fyra län omfattas av de skärpta reglerna för hur angripna träd ska hanteras. Beslutet om utökningen gäller Stockholms, Uppsala, Värmlands och Västmanlands Läs mer…

SVERIGE | Arbetet med angrepp av granbarkborrar i skyddade områden

• SKADEINSEKTER • Bekämpning | SCB / Naturvårdsverket Här sammanfattar Naturvårdsverket läget i naturreservaten med anledning av barkborreangreppen och redovisar genomförda insatser. Granbarkborre. >> Allvarliga angrepp av granbarkborre har drabbat många skogsägare i södra Sverige och borrarna har tagit död på granar motsvarande miljardbelopp. Samtidigt sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog, Läs mer…