UPPSALA | Kommunen säger ja till bostäder i Börjetull

>> Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna förslaget till plan för omvandling av industriområdet Librobäck till bostadsområde med inslag av verksamheter. Den nya detaljplanen är en del i utvecklingen av Börjetull som lokalt centrum. Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 5 oktober. Vid kommunstyrelsens sammanträde idag beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan Läs mer…