GENETIK • HISTORIA | DNA från Dödahavsrullarna ger ledtrådar till historiska gåtor

• QUMRAN • SAMARBETE | Bibeln / Uppsala universitet (Uu) — Bild 1. — >> Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna DNA ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren vars skinn använts till pergament gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment Läs mer…