BOSTÄDER: Ca. 450 nya studentlägenheter i Rackarberget planeras.

På gång i kommunen…    >>    Detaljplanen för området var ute på granskning från den 18 december [2017] till och med 22 januari i år. Det aktuella planområdet, som ligger i den västra delen av staden, avgränsas av Luthagsesplanaden, Rackarbergsgatan och S:t Johannesgatan samt Gamla Studentstaden. Syftet med detaljplanen är möjliggöra en komplettering av Läs mer…