MINORITETER | Nytt samarbete med Fredens Hus om romers rättigheter

• FREDENS HUS • ROMER | Bildning / Uppsala kommun (Uk) — Samarbetet mellan kommunen och Fredens Hus omfattar bland annat utbildningar och workshops för högstadie- och gymnasieskolor. — >> Uppsala kommun inleder ett samarbete med Fredens Hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer. Ett av målen är att Läs mer…

UNGDOMAR | Alla niondeklassare som sökt sommarjobb får jobba

• BARN & UNGDOM • SOMMARJOBB| FERIEANSTÄLLNING / Uppsala kommun (Uk) •>> Alla elever i årskurs 9 som sökt sommarjobb via Uppsala kommun blir erbjudna ett jobb. Det står nu klart. Kommunens förvaltningar och bolag har tillsammans sett till att ungdomarna kan erbjudas ett första jobb där de bidrar till att ta ansvar för sin Läs mer…