Uk överklagar beslut – Vill ha kameraövervakning även dagtid

• KAMERAÖVERVAKNING • Trygg & Säker i Uppsala | Överklagan / Förvaltningsrätten / Uppsala kommun (Uk) BILDEN: De aktuella stråken utmed Dragarbrunnsgatan och Resecentrum. >> Som en brottsbekämpande åtgärd har Uppsala kommun (Uk) sedan ett par år tillbaka låtit installera övervakningskameror och, som vi rapporterat tidigare, har man för avsikt att installera fler. Men Datainspektionens Läs mer…

Kommunen tvingas backa om Palermo – C:s linje fick stöd

NÄRINGSLIV • RESTAURANG PALERMO | Serveringstillstånd / Uppsala kommun / Pressmeddelande / Centerpartiet i Uppsala >> Restaurang Palermo i Uppsala kan fortsätta hålla öppet. Detta sedan Förvaltningsrätten underkänt Uppsala kommuns beslut att dra in serveringstillståndet. Precis som Centerpartiet drivit i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, menar rätten att en varning skulle ha varit en tillräcklig åtgärd. Förvaltningsrättens Läs mer…