450 nya studentlägenheter byggs på ”Rackis”

(RACKARBERGET / NYBYGGNATION)       >>        Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör bygget av 450 studentlägenheter på Rackarberget. Nästa steg är att kommunstyrelsen antar planen. Målet är att också skapa utrymme för fler butiker, restauranger och mer samhällsservice i området. Lägenheterna ska inrymmas i ett tiotal nya byggnader. Husen Läs mer…