Sivia torg får ansiktslyftning

(CITY ÖSTRA / SIVIA TORG / UPPRUSTNING)        >>           Uppsala kommun har fattat beslut om att ändra detaljplanen för kvarteret Siv där Sivia torg ligger så att 90 nya lägenheter kan byggas. Nya hus får byggas längs järnvägen och Storgatan. De två hus som redan finns på platsen, ska Läs mer…