KLIMAT & MILJÖ | EIB:s klimatundersökning, andra upplagan

• UNDERSÖKNING • STATISTIK | Flygskam / Europeiska investeringsbanken (EIB)  >> EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: – 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % Läs mer…

Klimatundersökning: 39 procent av svenskarna har redan bytt till en grön energileverantör

• KLIMAT • Åtgärder | STATISTIK / Europeiska investeringsbanken (EIB) >> EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: – 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra Läs mer…