FORSKNING & VETENSKAP | Ny metod att identifiera gener som kan driva hjärntumörer

• HJÄRNAN •CANCER | Sjukdomar / Uppsala universitet (Uu) |BILDEN: Illustration av L. Gaffney — >> Cancerforskare vid Uppsala universitet har utvecklat en metod för identifiering av funktionella mutationer och hur dessa påverkar gener med betydelse för utveckling av glioblastom – en malign hjärntumör med mycket negativ prognos. Studien är publicerad i Genome Biology. Det Läs mer…

GENETIK • HISTORIA | DNA från Dödahavsrullarna ger ledtrådar till historiska gåtor

• QUMRAN • SAMARBETE | Bibeln / Uppsala universitet (Uu) — Bild 1. — >> Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna DNA ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren vars skinn använts till pergament gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment Läs mer…

Ny metod för att studera små och komplicerade organismer

• FORSKNING • VETENSKAP | Mikroorganismer / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett nytt sätt att studera mikroorganismer. Den nya metoden gör det möjligt att utifrån väldigt lite material få en överblick över hela organismens DNA. I studien har forskarna använt sporer från en särskild svamp de studerar men metoden Läs mer…