Uppsala kommun tar nytt steg i utbildningssatsningen kring hbtq

(UA KOMMUN / HBTQ) >>               Sedan 2015 har drygt 1200 medarbetare genomgått någon av de hbtq-utbildningar som Uppsala kommun arrangerar för sin personal. Drygt en tredjedel av dem har fått möjligheten att gå vidare och fördjupa sig i frågorna. Nu tar kommunen ännu ett steg med en ny hbtq-konferens Läs mer…