Behandla levande huvudlöss med dimetikon

• RÅD • HUVUDLÖSS | Dimetikon / Läkemedelsverket >> Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon. Huvudlöss är vanligt förekommande och lever enbart i huvudhåret och på hårbotten. Det är vanligare att huvudlöss förekommer hos Läs mer…