(M) markerar mot bristande kontroll av tidplaner i detaljplaneprocessen

Artikelförfattare Moderaterna i Uppsala (fr. 14 februari 2019) >> I samband med beslut om att starta ett planuppdrag, den första delen i en detaljplaneprocess, upprättas idag en preliminär tidplan för projektet. Dessa tidplaner följs inte upp av Plan- och byggnadsnämnden vilket Moderaterna nu vill ändra på för att få ökad insyn i detaljplanernas tidplaner i Läs mer…