INSÄNDARE: Far och flyg förnuftigt

Signerad David Rylander, Emanuel Gammelgård, Sara Freyland och John Jerlström Uppsala Universitet >>       Det är inte bara utsläppen från flyg som påverkar vår miljö. Vårt flygande orsakar död bland miljontals fåglar världen över och bara i Sverige dör ca 80 fåglar om dagen på grund av våra flygvanor. Måste du verkligen flyga eller Läs mer…