SJ: Ökat tågresande leder till fortsatt stark utveckling för oss

• TÅG • | Resor / Investeringar / Statens Järnvägar (SJ) >> Med ett ökat utbud tillsammans med en stark resandeökning redovisar SJ ett starkt kvartal. Det innebär att bolagets finansiella ställning stärks ytterligare, vilket möjliggör kommande miljardinvesteringar i nya fordon. Intresset för tåg och SJ fortsatte att öka. SJ körde fler avgångar än under Läs mer…

SJ är Europas mest digitala reseföretag

>> SJ rankas som Europas mest digitala reseföretag av Management-konsultföretaget BearingPoint i deras mätning Digital Leaders in Europe 2019. Förstaplaceringen kommer på en lista över 47 jämförda företag inom den europeiska persontrafikbranschen där företagens digitala mognad mäts ur ett kundperspektiv. – Vi är både glada och stolta över att toppa Europalistan inom vår bransch. SJ:s Läs mer…