Världsklass Uppsala börjar året med att bevilja medel för 1,3 miljoner

>> Nätverket Världsklass Uppsala har haft sitt första beslutsmöte för året och beviljade då stöd till en total om 1,3 miljoner kronor till elva olika evenemangsarrangörer.  Det innebär att man till de totalt elva ansökningar som inkommit anslog finansiella medel till samtliga. Världsklass Uppsalas började 2019 med många ansökningar och lika många beviljade stöd. Under Läs mer…

Världsklass Ua beviljar stöd för 2,7 miljoner under 2018

 >>  I november höll nätverket Världsklass Uppsala sitt sista beslutsmöte för året 2018. Av de totalt sju ansökningar om stöd som inkommit anslog man finansiella medel till fyra av dessa till en total om 875 000 kr. Nätverket har i år beviljat stöd till en total summa om 2 650 000 kr till evenemang inom kultur, Läs mer…