COVID-19 | Uppsala kommun arbetar fram nya åtgärder för minskad smittspridning

• SARS-COV2-PANEDMIN • SKYDDSUTRUSTNING | Smitta / Uppsala kommun (Uk) — >> Uppsala kommun har efter ny rekommendation från smittskyddsenheten vid Region Uppsala beslutat att all personal inom äldreomsorgen ska använda visir i alla ansiktsnära vårdsituationer från och med den 12 maj. Utöver redan vidtagna åtgärder presenterade kommunen bland annat förebyggande hygieninspektioner och aktivering av Läs mer…

SENIOR | Uppsala kommun avbryter upphandlingar av vård- och omsorgsboenden

• SENIORBOENDEN • EKONOMI | Omsorg / Uppsala kommun (Uk) — >> Äldrenämndens arbetsutskott i Uppsala kommun har beslutat att föreslå till äldrenämnden den 14:e maj att avbryta den planerade upphandlingen av sju äldreboenden. Det handlar om verksamheterna vid Tunåsen, Lundgården, Björklingegården, Hagundagården, Dalbyhemmet, Västergården samt Karl-Johansgården. Bakgrunden till beslutet är att inga anbud inkom Läs mer…

SENIOR | Åldersgränsen sänks när Uk:s trygghetsbostäder blir seniorbostäder

• ÄLDRE • BOSTAD| Justering / Uppsala kommun (Uk) • >> Äldreförvaltningen i Uppsala kommun har beslutat att ändra kriterierna för trygghetsbostäder för äldre. Förändringen innebär att åldersgränsen för denna formen av bostäder sänks från 70 till 65 år och att benämningen ersätts med ”seniorbostäder med gemensamhetslokal”, en anpassning efter nationell standard. Förändringen i kriterierna Läs mer…

Uppsala kommun anpassar dagverksamhet för att skydda äldre

• SENIOR • SARS-COV2-PANDEMIN | SMITTA / Säkerhet / Trygghet / Uppsala kommun (Uk) • • >> Äldrenämnden har tagit beslut om att göra individuella anpassningar av all dagverksamhet 65+ för att begränsa smittspridning av corona. Anpassningen av dagverksamhet gäller från och med den 14 april. I arbetet med att begränsa smittspridningen och för att Läs mer…

Uppsala kommun köper in surfplattor till alla sina äldreboenden

• ÄLDRE • SENIOR| Gemenskap / Kontakt / TEKNIK / Sars-cov2-pandemin / Uppsala kommun (Uk) • Illustrationsbild. >> Nu levereras fler surfplattor till kommunens äldreboenden inför påskhelgen. Bakgrunden till satsningen är äldrenämndens arbete för att motverka ensamhet hos äldre. Genom satsning på digital teknik ökar möjligheterna för boende och närstående att hålla kontakt med varandra. Läs mer…