Spontning och pålning vid stadshuset börjar

(CITY / CENTRUM)        >>           I nästa vecka börjar arbetet med spontning vid stadshusområdet. Det pågår i fyra veckor och kan innebära störningar, som ljud och vibrationer, vilket kan beröra stora delar av centrala staden under dagtid.   Spontningen genomförs från vecka 15 på den östra sidan av stadshusområdet, mot Läs mer…

BYGGSTÖK ”PÅ G” VID STADSHUSET

>>     Nu börjar arbetet med det nya stadshuset på allvar. Den 20 november stängs cykel- och bilparkeringen mellan stadshuset och det gamla stationshuset av för att bereda väg för byggtrafik. Ansvariga för bygget kommer under november sätta upp plank runt stadshuset och byggbodar för byggarna. Planeringen för ett nytt stadshus har pågått en längre Läs mer…