BOSTÄDER | Fler planerar för sitt framtida boende >>

(Uppsala bostadsförmedling)     —     Antalet personer som försäkrar sitt framtida boende i Uppsalaregionen har nu passerat  100 000 registrerade i bostadskön. Det byggs bostäder i många delar av Uppsalaregionen och tillväxten ställer högre krav på att det ska vara enkelt för bostadssökande att hitta de lediga hyresrätterna utan att behöva vända sig till varje Läs mer…