UmLN blir årstidsmagasin 2018

>>      Från och med i år kommer Um Luthagsnytt att komma ut med fyra nummer per år. Vi har valt att följa årstidsväxlingarna och kallar numren för vår-, sommar-, höst- och vinternumret. Nedan ser du årets planerade utgivningsdagar. Här kan du som annonsör se vilka materialdagar som gäller inför respektive nummer.