COVID-19 | Läkemedelsverket förbjuder ytterligare självtest för covid-19

• SARS-COV2-PANDEMIN • SJÄLVTESTER| Förbud / Läkemedelsverket — >> Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för försäljningen av ytterligare en produkt som självtest för covid-19. Testet marknadsförs till svenska konsumenter på webbplatsen aponea.se. Testet bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket. Marknadsförbudet är kopplat till ett vite, om inte försäljningen upphör snarast. Läs mer…