MEDICIN | Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika

• ANTIBIOTIKARESISTENS • FARMACEUTIKA| Mediciner / Folkhälsomyndigheten Illustrationsbild. >> För att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens behöver vi ökad kunskap om hur man använder antibiotika på bästa sätt. Därför finns nu en sammanställning med vetenskapliga studier som är särskilt angelägna att göra. Förslagen är tänkta att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i Läs mer…

Mestadels förbättringar för Region Uppsala inom miljöområdet

• MILJÖ • Öppna jämförelser | Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) / Region Uppsala >> Region Uppsala förbättrar sina resultat i SKL:s Öppna jämförelser över miljöarbetet på samtliga indikatorer, frånsett andelen materialåtervunnet avfall. De två största förbättringarna jämfört med Öppna jämförelser 2018 ligger inom energieffektivisering, samt andelen fossilfria drivmedel inom busstrafiken. Varje år publicerar Sveriges Kommuner Läs mer…

Uu: Nytt sätt att blockera bakteriers proteintillverkning

• FORSKNING • Vetenskap | Uppsala universitet (Uu) >> I en vetenskaplig artikel publicerad i Scientific Reports beskriver forskare från Uppsala universitet (Uu) ett nytt sätt att blockera nya proteiners födelse i bakterier. Många olika typer av antibiotika fungerar på så sätt att de blockerar bakteriernas förmåga att tillverka proteiner. Proteintillverkning är den viktigaste processen Läs mer…

Matens ursprung viktigast när svensken handlar mat

| MAT / LIVSMEDELSVERKET / ETIK | >> Matens ursprung, näringsinnehåll och den egna etiska kompassen är de viktigaste aspekterna när svenskar handlar mat. Konsumenterna i Sverige litar på maten i högre grad än konsumenterna i flera andra länder men oroar sig för antibiotika, bekämpningsmedel och miljögifter. På flera punkter skiljer sig svenskarna från resten Läs mer…